VERİ GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme içeriği

Burada belirtilen koşullar, Sanalogi “Turasistan” tarafından sunulan müşteri bilgi hizmetleri güvenliği hakkındadır.

Veri güvenliği

Sanalogi'de tüm işlemler sıkı güvenlik önlemleri altında yürütülecektir ve tüm personel ile müşteri mahremiyetinin kesinlikle korunması üzerine yeminli sözleşme imzalanacaktır. Sanalogi “Turasistan” kullanan müşterilerinin isimlerini (Referans belirtmek istemeyen) ve en önemlisi müşterilerinin verilerini kesinlikle gizli tutmakla yükümlü olacaktır. Müşterinin isteği üzerine veri güvenliği ve gizliliğine ait ilave hüküm ve sözleşme imzalanabilir.

Çalışma politikası

Bilgi hizmetlerinde çalışan teknik personel, çalışma esnasında çalıştıkları cihazı daima yedekleyerek servis işlemi verecetir. Bu hizmet Cloud sistemimizden faydalanan müşterilerimiz için geçerlidir. Servis esnasında müşteri bilgilerinin gizliliğine azami dikkat edilecek ve herhangi geçerli bir izin olmadıkça çalışılan şirket bilgilerinin şirket dışına çıkarılması kesinlikle yasak olacaktır. Veri kurtarma amaçlı çalışmaların Sanalogi'de sürdürülmesinin gerekmesi halinde yine işyeri yetkilisinden gerekli izinler alınacak, servis formu ile birlikte gerekli cihaz veya cihazlar dikkatlice taşınarak teknik servise getirilecektir. Kurtarma ve düzenleme işleminin tamamlanması ile tüm kayıtlar eksiksiz teslim edilerek gerekli veriler ilgili şirkete nakledilecektir. Cihaz arızalanması ile ilgili problemler durumun analiz edilmesinden sonra yetkililere rapor edilecektir.

Veri mülkiyeti

Veri mülkiyeti, veri sağlam olarak Sanalogi'ye teslim edildiği ve belgelendiği sürece ilgili şirkete aittir. Veri kurtarma işlemlerinin uygulandığı sürece müşteri tarafından Sanalogi yetkilendirilmiş sayılır. Bununla ilgili Sanalogi veri kurtarma sözleşmesi hükümleri uygulanır. Veri Kurtarma Sözleşmesi veri kurtarma işlemi öncesi imzalanır. Koşullar her iki tarafı bağlayıcı niteliktedir.

Veri saklama zamanı

Sanalogi'de veriler sahibine sağlam bir şekilde teslim edildiği andan itibaren merkezimizdeki kopyası güvenli veri silme işlemine tabi tutularak imha edilir. Sadece iki tarafın anlaşması sonucu her iki tarafın güvenlik nedenleriyle kopya bulundurma izni olduğu zamanlar anlaşmaya bağlı kalınarak belirlenen sürece yedek tutulabilir. Bu işlem şirket politikası olarak benimsenmiş ve sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Yetkili yasa ve mahkemeler

Taraflar, bu sözleşmenin ve taraflar arasındaki ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yürütüleceğini kabul ederler. İhtilafların çözülmesinde T.C Mahkemeleri yetkilidir.